XSories SILG2/ORA futera? do aparatu SILG2/ORA

XSories SILG2/ORA futera? do aparatu